Văn Hóa Phật Giáo số 294

| 06/04/2018 | 0 Comments

vhpg294

vhpg

Sương mai 3
Phản tưởng khổ là lạc (Nguyên Hoàn) 4
Điệu blues trong Bài ca Sư phạm (Nguyên Cẩn) 8
Như huyễn phá trừ nghiệp (Nguyễn Thế Đăng) 12
Phật giáo Nam tông Khmer kế thừa, thành tựu và phát triển
(Thích Thiện Nhơn) 14
Công đức của việc trì kinh (Thích Như Điển) 18
Sức mạnh của niềm tin (Thích Trung Định) 21
Sai lầm trong văn hoá thụ hưởng (Lê Hải Đăng) 24
Chợ do Định Viễn công lập ở Huế xưa (Nguyễn Văn Toàn) 26
Để là người tự do (Nguyễn Hữu Đức) 28
Ô nhiễm môi trường trên thế giới, một vấn nạn trầm trọng
(Damian Carrington; Cao Huy Hóa dịch) 30
Giai thoại chung quanh cụ Phan Thanh Giản (Tôn Thất Thọ)
Vua Tự Đức trước sự bế tắc của mô hình Khổng giáo trong việc
quản lý xã hội (Cao Văn Thức) 35
Nguyệt Xứng Nhập Trung Quán Luận (Vũ Thế Ngọc) 38
Tranh Van Gogh mua để đốt (Hồ Anh Thái) 41
Đà Lạt mộng mơ (Hoàng Khánh Duy) 46
Ký ức nhuộm màu ngói cũ… (Trần Văn Thiên) 48
Lồng lộng gió sông (Đặng Đức) 49
Thơ (Miên Đức Tháng, Nguyễn Công Khanh, Nguyên Từ, Đoàn
Văn Sáng, Phạm Ánh, Hà Ngọc Hoàng, Tánh Thiện, Tịnh Bình) 50
Cuộc phiêu lưu của đôi vợ chồng (Italo Calvino; Trương Văn Dần dịch và giới thiệu) 52
Xin lỗi thầy (Đặng Trung Thành) 54
Mắt khóm trong lòng khóm (Trần Bảo Định) 55
Bìa 1: Đà Lạt sương mù. Ảnh: Nguyễn Đình Niệm.

thutoasoan294

(Visited 1,221 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Báo mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *