Sương mai 360

Lời nói được thận trọng,
Tâm tư khéo hộ phòng,
Thân chớ làm điều ác,
Hãy giữ ba nghiệp tịnh,
Chứng đạo thánh nhân dạy.

Trích: Kinh Pháp Cú, phẩm Đạo

Sương mai 360

Trả lời