Tag: ái

Giây phút hiện tại

| 20/10/2015 | 0 Comments
Giây phút hiện tại

Lê Như Hồng ++ Tâm chúng ta như khỉ chuyền cành như vượn leo cây, chỉ trong một phút mà tâm ta chạy bên tây về bên nam. Rồi ngồi yên nghỉ trong một gốc cây mơ màng một ngày nào đó mình sẽ thành ông nọ bà kia….   Chú là một chú tiểu […]

Continue Reading

Nguyên nhân của khổ

| 31/10/2014 | 0 Comments
Nguyên nhân của khổ

Theo giáo lý Tứ đế thì nguyên nhân của Khổ là Ái; theo giáo lý Thập nhị nhân duyên thì nguyên nhân của Khổ là 12 nhân duyên, gồm: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão tử. Ta nên hiểu thế nào về sự khác biệt này? […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com