Tag: an lạc

Suy xét quả báo tội khổ để tránh lỗi lầm

| 21/12/2015 | 0 Comments
Suy xét quả báo tội khổ để tránh lỗi lầm

Phật pháp | Quảng An+++ Đức Phật chỉ dạy cho các học trò mình hiểu rõ về hai loại tội – tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau – với mục đích giúp cho họ thực hiện nếp sống đạo đức chơn chánh, trành xa các […]

Continue Reading

6 nguyên tắc sống chung an lạc

| 27/06/2015 | 0 Comments
6 nguyên tắc sống chung an lạc

Cho đến nay, Tăng già Phật giáo là một đoàn thể xã hội tồn tại hơn 25 thế kỷ và có những đóng góp lợi lạc cho cuộc đời. Ngoài chức năng một cơ cấu tổ chức bảo đảm cho mỗi thành viên theo đuổi đời sống tu tập an ổn với mục đích thực […]

Continue Reading

Các dục vui ít khổ nhiều

| 22/01/2015 | 0 Comments
Các dục vui ít khổ nhiều

TÂM THÀNH Trong Kinh tạng Pàli, có câu nói khá tế nhị nhưng rất thực tế: “Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn”. Đây là câu nói đúc kết sự chứng nghiệm của Đức Phật  về sự thật  khổ đau của cuộc đời, thường được Ngài sử dụng […]

Continue Reading

Nền tảng nếp sống chân – thiện – mỹ

| 27/10/2014 | 0 Comments
Nền tảng nếp sống chân – thiện – mỹ

NGUYÊN MAI Con người ta sinh ra ở đời mà gặp Phật-Pháp-Tăng là một may mắn rất lớn. Bởi lẽ Phật – Pháp – Tăng là chân-thiện-mỹ, là nguồn cảm hứng chân thực đầy khích lệ cho ước mong chân – thiện – mỹ. Do đó, người nào mong ước được chân-thiện-mỹ thì Phật-Pháp-Tăng là […]

Continue Reading

Bình an nội tại là nền tảng vững chắc cho hòa bình thế giới

| 05/06/2014 | 0 Comments
Bình an nội tại là nền tảng vững chắc cho hòa bình thế giới

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 57 | BÌNH AN NỘI TẠI  LÀ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC NHẤT   CHO HÒA BÌNH THẾ GIỜI GS. T.Y.S. Lamagangchen ( Sáng lập Diễn đàn Tâm linh Liên Hiệp Quốc vì Hòa bình thế giới)  LTS. Đáp ứng nhu cầu của độc giả về việc tham khảo […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com