Tag: chùa Mía

Tượng Thánh Tăng và Đức Ông chùa Mía và chùa Bút Tháp

| 26/09/2014 | 0 Comments
Tượng Thánh Tăng và Đức Ông chùa Mía và chùa Bút Tháp

TƯỢNG THÁNH TĂNG VÀ ĐỨC ÔNG CHÙA MÍA VÀ CHÙA BÚT THÁP: BIỂU HIỆN TRUYỀN THỐNG NGHỆ THUẬT LÝ TƯỞNG (tiếp theo kỳ trước) Thánh Tăng A Nan và Đức Ông Cấp Cô Độc trong truyền thống nghệ thuật Phật giáo Việt Nam (Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 60) QUẢNG CHƠN Đứng về […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com