Tag: Hy lạp

Chén thuốc độc của Socrates

| 10/01/2016 | 0 Comments
Chén thuốc độc của Socrates

Điểm nhìn | Phạm Văn Nga ■ Giá trị vô thượng của đạo Phật là ở chỗ con người tự kiến tạo nên hạnh phúc của chính mình. Đi tìm lương tâm công chính Khi Socrates (1) thanh thản cầm chén thuốc độc, ông đã nói với các môn đệ của mình: “Hãy cứ vui […]

Continue Reading

Từ Phusis Heidegger đến “tồn lưu” Bùi Giáng

| 16/02/2014 | 0 Comments
Từ Phusis Heidegger đến “tồn lưu” Bùi Giáng

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 49-50 HUỲNH NGỌC CHIẾN   Từ Phusis trong buổi bình minh tư tưởng Hy Lạp đến Tồn Lưu Bùi Giáng có khoảng cách mấy ngàn năm triết học, nhưng chúng lại tương ứng một cách vô cùng tinh diệu và khai mở lại một thông lộ để thế […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com