Tag: Phật pháp

Tàm-quý dệt một mùa xuân

| 10/03/2017 | 0 Comments
Tàm-quý dệt một mùa xuân

VĂN MỸ | Trong phương  pháp giáo dục giúp cho nhân loại nhận diện con đường đi ra khỏi khổ đau, hướng đến xây dựng cuộc sống hạnh phúc an lạc, Đức Phật  mở đầu  bằng  việc nhấn mạnh  đến  tàm  (hiri) và  quý  (ottapa), hai tâm lý đạo đức căn bản khơi nguồn  cho […]

Continue Reading

Tại sao cần phải thiền định?

| 23/02/2017 | 0 Comments
Tại sao cần phải thiền định?

MATTHIEU  RICARD | HOANG  PHONG dịch | 1. Biến cải chính mình là cách giúp mình biến cải thế giới Vun xới các phẩm tính nội tâm chính là cách hữu hiệu hơn cả để giúp mình giúp đỡ kẻ khác. Tuy ban đầu thì các kinh nghiệm mà mình thu thập được cũng chỉ […]

Continue Reading

Ngũ Trí Như Lai

| 13/02/2017 | 1 Comment
Ngũ Trí Như Lai

NGUYỄN  THẾ  ĐĂNG | Nếu pháp  giới là toàn thân Phật Tỳ-lô-giá- na, tại sao “có  những  sự khác biệt  như khổ vui, tốt xấu, thọ ít hưởng  nhiều, tất cả nghiệp  và báo?”. Đây là câu hỏi Đức Văn-thù hỏi thay cho chúng  sanh chúng ta trong chương Bồ-tát vấn minh, thứ 10. Bồ-tát […]

Continue Reading

Về sự nhẹ dạ

| 19/01/2016 | 0 Comments
Về sự nhẹ dạ

VẤN ĐỀ | NGUYỄN VĂN NHẬT ++ .Nhẹ dạ cả tin là trạng thái tâm lý của một số người sẳn sàng tin vào một hay nhiều người khác hoặc một hay nhiều sự kiện chỉ được nghe nói mà không dựa vào bất kỳ một chứng cớ hay một sự hiểu biết hợp lý […]

Continue Reading

Đừng đem cho người điều mình không muốn

| 18/03/2015 | 0 Comments
Đừng đem cho người điều mình không muốn

Kinh tạng Pali-Nikaya lưu rất nhiều pháp thoại do Đức Phật thuyết giảng chỗ này chỗ kia cho quần chúng đương thời dưới hình thức những lời khuyên giản dị, dễ thực hành nhằm giúp cho mọi người sống hạnh phúc an lạc, có lòng tôn trọng và thương quý lẫn nhau. Mỗi lời khuyên […]

Continue Reading

Phật pháp trong thời kinh tế thị trường

| 11/12/2014 | 0 Comments
Phật pháp trong thời kinh tế thị trường

THUBTEN CHODRON Tư duy tiêu dùng, dù với tư cách là đệ tử hay bậc thầy tâm linh, đều khiến ta khó đạt được lòng ngưỡng mộ tâm linh sâu xa nhất. Trong Phật giáo, sự khác biệt giữa các hành động tâm linh và thế tục căn bản dựa vào các động cơ thúc […]

Continue Reading

Khi những bậc hiền minh có mặt

| 09/09/2014 | 0 Comments
Khi những bậc hiền minh có mặt

Phật pháp | Viên Ngọc Văn tạng Pali lưu nhiều cuộc đàm đạo ý nhị giữa Đức Phật và vua Pasenadi nước Kosala. Nội dung của các cuộc đàm đạo này cho thấy dân chúng Ấn Độ thời Phật tại thế có được nhiều phúc duyên thật may mắn. Họ được khuyến khích và hướng […]

Continue Reading

Đức Phật và sự yên lặng trước những câu hỏi siêu hình

| 28/06/2014 | 0 Comments
Đức Phật và sự yên lặng trước những câu hỏi siêu hình

LỜI PHẬT TRONG ĐỜI SỐNG | HOANG PHONG Có một số câu hỏi đã được nêu lên để hỏi Đức Phật, nhưng Ngài không trả lời vì đó là những câu hỏi đặt sai và vô ích. Bám viu vào những câu hỏi ấy bằng những biện luận thuần lý sẽ rơi vào cạm bẫy […]

Continue Reading

Sống theo hạnh Phật

| 22/02/2014 | 0 Comments
Sống theo hạnh Phật

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 48 | Hiếu Ngọc  Hạnh Phật (Buddha-cariyà) rất cao quý và rất an ổn mà bất cứ người nào phát nguyện theo đuổi thì đều trở nên thanh cao và hưởng được phúc lạc lớn. Bởi lẽ hạnh của Phật là những việc chân thật, hướng thiện, lợi […]

Continue Reading

Thế giới an lành

| 25/12/2013 | 0 Comments
Thế giới an lành

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 47 | NGUYÊN HOÀNG Văn chương Pàli lưu nhiều áng văn rât ý nhị đề cập sự kiện chư Thiên hàng đêm đến học đạo với Đức Thế Tôn ở đỉnh núi Linh Thứu hay ở tịnh xá Jetavana, cho thấy Ấn Độ thời Phật tại thế là […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com