Tag: Quốc ngữ

Được và mất của việc thay đổi chữ ghi ý bằng chữ ghi âm

| 05/10/2015 | 1 Comment
Được và mất của việc thay đổi chữ ghi ý bằng chữ ghi âm

Nhận định | Hà Thúc Hoan   Chữ Hán, chữ Nôm là chữ ghi ý. Chữ Pháp, chữ Quốc ngữ là chữ ghi âm. Dưới thời Pháp thuộc, đối với một bộ phận thanh niên chịu ảnh hưởng của tân học, hăng hái và nhiệt thành với chủ trương “theo mới, hoàn toàn theo mới […]

Continue Reading

Việc chế tác và truyền bá chữ Quốc ngữ

| 12/09/2015 | 0 Comments
Việc chế tác và truyền bá chữ Quốc ngữ

Văn Hóa | Hà Thúc Hoan1.Về mục đích của việc chế tác chữ Quốc ngữ, chúng ta có thể khẳng định như tác giả sách Việt Nam văn học sử giản ước tân biên: “Việc dùng mẫu tự La-tinh để ghép vần và hoạch tả tiếng nói người Việt Nam là sáng kiến và cũng […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com