Tag: Thiền sư

Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng

| 13/04/2017 | 0 Comments
Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng

Bài & ảnh: THÍCH  ĐỒNG  DƯỠ NG |  Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng (1818-1872) là một vị cao tăng triều Nguyễn. Sư thuộc thiền phái Lâm Tế Liễu Quán, đời pháp thứ 40. Ngài xuất thân từ tổ đình Long Sơn Bát Nhã (Phú Yên) và là cao đệ của Tăng cang Tánh Thông […]

Continue Reading

Thiền sư đầu tiên của Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng

| 13/09/2016 | 0 Comments
Thiền sư đầu tiên của Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng

Bài & ảnh:  LÊ  XUÂN  THÔNG | Tăng cang là chức phẩm  cao cấp nhất  trong hàng giáo phẩm của Phật giáo Việt Nam thời Nguyễn (1802 – 1945). Đó không phải là một sự tôn xưng của dân gian hay trong  nội bộ bản thân Phật giáo, mà là sự sắc chuẩn ban phong […]

Continue Reading

Vũ trụ tỉnh giác

| 24/06/2016 | 0 Comments
Vũ trụ tỉnh giác

DAVID  LOY| TRẦN  KHIẾT  BÁCH dịch Các tôn  giáo  có khuynh  hướng  phủ  nhận hoặc  không  biết  đến  sự tiến  hóa; nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như, thay vào đó, các tôn giáo lại giữ chặt lấy lý thuyết ấy và biến nó thành điều cốt lõi của những thông điệp tôn giáo? […]

Continue Reading

Thiền sư Huyền Quang

| 23/06/2014 | 0 Comments
Thiền sư Huyền Quang

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 58 | HUỆ THIỆN “ Thấy được thị phi cùng một tướng, Ma cung, Phật quốc cũng ngồi chung” Đây là hai câu thơ biểu hiện sự chứng đạo bằng ngôn ngữ bình dị, nhẹ nhàng của ngài Huyền Quang- vị thiền sư lỗi lạc thời Trần- trong […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com