Tag: Thiền viện Vạn Hạnh

Những ngày thọ nhận ơn đức

| 30/08/2016 | 0 Comments
Những ngày thọ nhận ơn đức

TRẦN  TUẤN  MẪN ++ Đời tôi được may mắn sống gần gũi và được sự chỉ dạy của Đại lão Hòa thượng thượng Minh hạ Châu trong suốt bốn mươi lăm năm. Thực ra, cơ duyên đẩy đưa tôi đến phục vụ ngài trong chừng ấy thời gian đã tụ hội từ trước đó nhiều […]

Continue Reading

Hồi ức về một người thầy

| 23/08/2016 | 0 Comments
Hồi ức về một người thầy

NGUYÊN HỒNG +++ Tôi định viết về đề tài Tâm huyết của một người thầy, một  người đã trọn đời đem  giáo dục vào cuộc sống trong tinh thần giáo dục Phật giáo. Nhưng nghĩ lại hai chữ tâm  huyết  có tính thế  tục và không  tương  xứng với một bậc thầy mà tôi phải […]

Continue Reading

Võ Đình Diệp Nhà giáo – kiến trúc sư Phật tử tâm huyết

| 18/12/2014 | 0 Comments
Võ Đình Diệp Nhà giáo – kiến trúc sư Phật tử tâm huyết

Kts. NGUYỄN HỮU THÁI Vào năm 2003, nhà giáo – kiến trúc sư (KTS) Võ Đình Diệp cùng tôi đã bàn nhau chuẩn bị các bài giảng ngoại khóa về lịch sử kiến trúc Phật giáo cho Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thiền viện Vạn Hạnh, thì tôi có việc phải đi Pháp. […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com