Tag: tín ngưỡng

Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt

| 05/04/2017 | 0 Comments
Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt

NGUYỄN  TRỌNG  NGHĨA | Với ý nghĩa không gian văn hóa là vị trí tọa độ xác định hiện tượng văn hóa hay tổ hợp văn hóa đó trong mối quan hệ với các hiện tượng  văn  hóa  khác, thì  tín  ngưỡng  thờ cúng  tổ tiên của người Việt Nam suy cho cùng cũng có […]

Continue Reading

Vị trí nữ thần trong tín ngưỡng Việt Nam

| 14/07/2012 | 0 Comments
Vị trí nữ thần trong tín ngưỡng Việt Nam

Mấy suy nghĩ về  VỊ  TRÍ  CỦA  NỮ  THẦN TRONG  TÍN  NGƯỠNG  VIỆT  NAM Đặng Nghiêm Vạn | Tạp Chí Văn Hóa phật Giáo 10 LTS: Trong sự hướng tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc, việc tìm hiểu đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của cha ông trong quá khứ là rất quan […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com