Tag: Tứ đế

Mạn đàm quanh triết lý giáo dục của Phật giáo

| 10/09/2015 | 0 Comments
Mạn đàm quanh triết lý giáo dục của Phật giáo

Lê Thanh Sơn | Có thể nói Phật giáo ra đời thể hiện sự phản kháng đối với chế độ phân biệt đẳng cấp phi nhân tính ở Ấn Độ cổ đại. Trong sự phản kháng đó, Đức Phật đã chỉ ra cho chúng sinh con đường giải thoát khỏi sự bất công đày ải […]

Continue Reading

Nguyên nhân của khổ

| 31/10/2014 | 0 Comments
Nguyên nhân của khổ

Theo giáo lý Tứ đế thì nguyên nhân của Khổ là Ái; theo giáo lý Thập nhị nhân duyên thì nguyên nhân của Khổ là 12 nhân duyên, gồm: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão tử. Ta nên hiểu thế nào về sự khác biệt này? […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com