Mục lục Tạp chí VHPG Số 366 Chủ đề: HỘ QUỐC AN DÂN

[voice]   CHỦ ÐỀ: HỘ QUỐC AN DÂN 5. Cốt lõi tinh thần hộ quốc...

Thơ – Chùa Làng (Chung Tiến Lực)

[voice]   Bên triền đê thong thả uốn Cong cong mái ngói chùa làng. Cây...

Phật giáo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Kỳ 1 (TT.TS. Thích Minh Nhẫn)

[voice]   Những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến...

1 Comment

Sương mai 366

Download QR...

Thơ – Bản ngã (Tịnh Huy)

  Khi ta ngã, nhìn ra bản ngã Bản ngã hiện bày, nói bên tai...

Thơ – Trú (Nguyễn Như Huyền)

    Ta về trú tại thân ta Bỏ rơi ngày tháng ta bà đảo...

Thư tòa soạn

  Kính thưa quý độc giả! Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng...

Cốt lõi tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam qua thời đại lịch sử (TT.TS. Thích Phước Đạt)

[voice] Lịch sử của dân tộc ta là lịch sử dựng nước và giữ nước....

Phật giáo Kiên Giang với hành trình hộ quốc an dân (ThS. Lê Tô Nam)

[voice] Phật giáo là tôn giáo đầu tiên truyền thừa đến Kiên Giang và tồn...

Tinh thần hộ quốc an dân của Thiền sư Vạn Hạnh (ĐĐ. Thích Nhuận Lạc)

[voice] Thiền sư Vạn Hạnh là vị cao Tăng thời Lý, nối pháp thiền phái...

Kỳ 5: Sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HT. Thích Huệ Thông)

[voice]   Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam,...

Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Đạo hiệu Thích Thiện Duyên

[voice]   TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN Phó Pháp chủ Hội...

Một vài suy nghĩ về Sư bà Phương Dung và việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích liên quan (HT.TS. Thích Bảo Nghiêm)

[voice]   Lời tòa soạn: Hội thảo khoa học “Sư bà Phương Dung với đạo...

Thực tập cái nhìn duyên khởi để biết yêu thương cuộc đời (Thông Bảo)

[voice]   Từ xưa đến nay, nhiều người cho rằng, Đạo Phật chuyên nói về...

Sự dung hợp của Phật giáo vào cội nguồn văn hóa dân tộc (ĐĐ. Thích Phước Tánh)

[voice]   Phật giáo được truyền vào nước ta khá sớm. Vào những thế kỷ...

Lễ hội chuyển mùa của một số dân tộc Đông Nam Á gắn liền nghi lễ tắm Phật (Trương Văn Món)

[voice]   Ngày nay nhờ quá trình toàn cầu hóa, chúng ta có thể nhìn...

Tinh thần tam giáo đồng nguyên trong văn học Phật giáo thời Lý – Trần (Nguyễn Thị Thanh Huyền)

[voice]   Ðược truyền vào nước ta từ thời Bắc thuộc, Nho giáo hình thành...

4 Comments

Giá trị giới không sát sinh (SC. TN Liên Liên)

[voice]   Đạo Phật ra đời cách đây đã hơn 25 thế kỷ và trải...

Mưa đầu mùa (Nguyễn Thị Như Ý)

[voice]   Ta về nhìn cơn mưa đầu mùa rơi trên nền đất cát xù...

Phù sa xứ núi (Lê Quang Trạng)

  Có lần đang giảng về sự vô cảm của con người, Thầy nói, nếu...