Sương mai 372

Download QR...

Mục lục Tạp chí VHPG Số 372 Chủ đề: VU LAN THẮNG HỘI

CHỦ ĐỀ: VU LAN THẮNG HỘI 6. Một vài suy nghĩ về Hiếu đạo giữa...

Thư tòa soạn 372

Kính thưa quý độc giả! Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam,...

Một vài suy nghĩ về Hiếu đạo giữa Nho giáo và Phật giáo (ÐÐ. Thích Chánh Ðức)

Từ ngàn xưa, hiếu đạo đã trở thành chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của...

Bất hiếu – vấn nạn xưa và nay (NCS. Thích Nữ Thắng Tâm)

Trong kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, lòng hiếu thảo...

Vu Lan báo hiếu trong mùa dịch COVID-19 đối với cư sĩ Phật tử tại TP. Hồ Chí Minh (Thích Ngộ Trí Viên)

Tại Việt Nam, Phật giáo với những giáo lý căn bản đã có nét tương...

Con gái của ba (Lê Hứa Huyền Trân)

Ba vác con lên vai như vác cả bầu trời. Ngày xưa con gái thường...

Tổng thuật về “Hiếu” qua kinh điển của Nho giáo và Phật giáo (Dự Khiêm)

Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành khảo cứu lại quan điểm về “Hiếu”...

Mây trắng mãi rong chơi (Như Thiện)

Mây trắng ơi xin dừng lại chút nhé Cho hỏi rằng: quê cũ cách bao...

Quan điểm về cư sĩ đắc thánh quả trong kinh Mi Lan Ðà vấn đạo (Vĩnh Không)

Kinh Mi Lan Đà vấn đạo (Milindapañhā) là tác phẩm ghi lại những cuộc hỏi,...

1 Comment

Những đại hồng chung thời nhà Nguyễn ở TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam (TS. Lê Xuân Thông, ThS Ðinh Thị Toan)

Trong hệ thống di vật của Phật tự, đại hồng chung là cứ liệu quan...

Ít muốn để đời thêm tươi đẹp – Biết đủ để sống thêm hạnh phúc (Từ Hiếu)

Trước đại dịch COVID-19 vẫn chưa có điểm kết thúc, cuộc sống con người càng...

Biểu tượng hộ pháp Khuyến Thiện – Trừng Ác trong các ngôi chùa Bắc Bộ Việt Nam (TS. Ðặng Thị Phong Lan)

Trong hệ thống tượng Hộ pháp được tôn trí tại không gian chùa Bắc Bộ...

Tìm hiểu lời dạy của Ðức Phật đối với các bậc quân vương Ấn Ðộ (SC. Thích Nữ Nhuận Anh)

Phật giáo là tôn giáo được xây dựng trên nền tảng đạo đức của xã...