Mục lục Tạp chí VHPG số 399 CHỦ ĐỀ: ĐÓA HOA DIỆU NGỘ

TẢI FILE PDF CHỦ ĐỀ: ĐÓA HOA DIỆU NGỘ   6. Ân đức sáng ngời...

Ý nghĩa và đặc tính của Duyên khởi (SC. Thích Nữ Như Hạnh)

Tóm tắt: Giáo lý Duyên khởi là nền tảng của triết học Phật giáo, do...

Hoa vô ưu (Kim Loan)

Kim Loan ————— Đưa tay hứng những chùm hương  Được ngay một vốc tiếng chuông...

Niệm khúc (Tịnh Bình)

Tịnh Bình ————— Thấy người muôn nỗi trái ngang Thấy ta bao bận bẽ bàng...

5 Comments

Tự nhắc nhở mình tu (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

SC. Thích Nữ Diệu Hoa ————– Giữa muộn phiền tinh tấn giữ gìn tâm Siêng...

Tĩnh sắc (Khánh Hạ)

Khánh Hạ ———— Sắc-không ngộ tướng hữu tình Tâm về an lại cõi thiền giác...

Thân tịnh tâm an từ góc nhìn của David R.Hawkins (Võ Quốc Việt)

David R. Hawkins (1927-2012) được biết đến như: người thầy tâm linh, bác sĩ tâm...

Luận về triết lý “Buông” trong nhà Phật (PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng)

DẪN NHẬP Buông là một triết lý nhân sinh của nhà Phật. Triết lý đề...

Phong vị thiền trong thơ chữ Hán của Hồ Xuân Hương (Trịnh Bích Thùy)

Tóm tắt: Trong kho tàng thơ chữ Hán của Hồ Xuân Hương chứa nhiều bài...

Đặc điểm thể loại và nội dung của văn bia Phật giáo Thanh Hóa thời Lê Trung hưng (1533-1789) (Vũ Ngọc Định)

Tóm tắt: Văn bia là một thể loại văn bản đặc biệt, một loại thư...

Về vị Chánh Hội trưởng An Nam Phật học hội: Hiệp tá Đại học sĩ Ưng Bàng (TS. Trần Văn Dũng)

Tóm tắt: Hiệp tá Đại học sĩ Ưng Bàng (1881-1953) là danh nhân tiêu biểu...

Buổi đầu thời kỳ Lê Trung hưng và Phật giáo Trường hợp Bình An Vương Trịnh Tùng (TS. Đinh Văn Viễn)

Tóm tắt: Chúa Trịnh Tùng là người có công lớn trong buổi đầu nhà Lê...

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt (TT. Thích Chiếu Tuệ)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Ảnh hưởng...

Người phụ nữ đức hạnh theo quan điểm Phật giáo (TKN. Thích Nữ Huyền Minh)

Tư tưởng trọng nam khinh nữ hiện đã bị đẩy lùi nhưng ảnh hưởng của...

Đóa hoa diệu ngộ (Nguyễn Thánh Ngã)

Nguyễn Thánh Ngã ——————–   Như những đóa vô ưu trong vườn Phật Nở muôn...

Một số đóng góp của Ni giới trong nền Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX (SC. Thích Nữ Liên Hiền)

Ngày nay, Ni giới Việt Nam đang sống trong môi trường vô cùng thuận lợi...

1 Comment

Những Đóa hoa Diệu ngộ Ni giới Phật giáo Việt Nam (TT. Thích Phước Đạt)

Hằng năm, cứ đến ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), mọi người trên khắp nước...

Ân đức sáng ngời sự hiện diện (HT. Thích Thiện Nhơn)

CÁC BẬC LONG TƯỢNG CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Từ ngày Phật giáo...

Thư toà soạn 399

Quý độc giả thân mến! Cuộc đời của đức Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ...