Mục lục Tạp chí VHPG số 402 CHỦ ĐỀ: ÁNH SÁNG VÔ LƯỢNG

Tải file PDF CHỦ ĐỀ: ÁNH SÁNG VÔ LƯỢNG 6. Giáo hội Phật giáo Việt...

Lời Phật dạy cho nữ giới trong Kinh tạng Pali (ĐĐ. Thích Tịnh Đạo)

Dẫn nhập: Trong tứ chúng đệ tử Phật, hàng Tỳ kheo Ni và nữ cư...

Nơi ấy trời Tây (Chí Anh)

Khi ta đến với thế gian Trên người đâu có đeo mang thứ gì Vậy...

Định hướng phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới (TT. Thích Thọ Lạc)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Định hướng...

Quan hệ quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời hội nhập và phát triển (NS. Thích Nữ Tâm Trí)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Quan hệ...

Chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) (BTTHĐTS GHPGVN)

LTS: Tòa soạn Tạp chí Văn Hóa Phật giáo trân trọng giới thiệu toàn văn...

Từ tự tánh Phật A Di Đà sáng soi đến ánh sáng vô lượng Phật quốc hiện tiền (TT. Thích Phước Đạt)

Chừng nào con người còn khát vọng đoạn tận khổ đau, chừng đó con người...

Giáo dục là nền tảng quy hoạch nhân sự cho Giáo hội (HT. Thích Huệ Thông)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Giáo dục...

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thông tin Truyền thông Phật giáo trong thời đại 4.0 (HT.TS. Thích Gia Quang)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Thực trạng...

2 Comments

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa lịch sử vàng son (HT. Thích Thiện Thống)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Giáo hội...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Từ mô hình đến xu thế thời đại (TT.TS Thích Đức Thiện)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Giáo hội...

Thư tòa soạn 402

Quý độc giả thân mến! Hàng năm, ngày 17/11 âm lịch, được chọn là ngày...

Sương mai 402

Download QR...