TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO SỐ 378

CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SỐ 378

MỤC LỤC SỐ 378

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG

64. Vài nét về chùa Diệu Hỷ và Hoằng Hóa Quận vương Miên Triện: Một ông Hoàng mến mộ Phật pháp (Nguyễn Văn Cương)

72. Danh tướng Trần Nhân Trứ và di tích văn hóa – lịch sử Ðình – Chùa chùa Ðô Quan (Ðỗ Minh Nghĩa)

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

78. Chiếc bè qua sông (ÐÐ. Thích Tịnh Nghiêm)

82. Tìm hiểu một số đặc sắc tinh thần Thiền học của Tuệ Trung Thượng Sĩ qua Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục (SC. Thích Nữ Viên Giác)

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

CÁC TRANG LIÊN KẾT

     —

THẮP LÊN ÁNH SÁNG

VIDEO TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO SỐ 378

PHẬT GIÁO & THỜI ĐẠI

THƠ – TRUYỆN NGẮN

THƠ – TRUYỆN NGẮN

DANH THẮNG


Chủ tài khoản: Kênh Phật Sự Online

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank CN Kiên Giang

Tài khoản: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Tài khoản: 0071001053555

Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM