TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO SỐ 381

CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SỐ 381

MỤC LỤC SỐ 381

PHẬT GIÁO, VĂN HÓA & ÐỜI SỐNG

52. Luận về nguyên hình Bạch Cốt Tinh từ điểm nhìn lịch sử văn học – tôn giáo Trung Hoa (Nguyễn Thanh Lộc)

62. Một số pháp môn tu học của người cư sĩ trong Kinh Tăng Chi Bộ (SC. Thích Nữ Huệ Cảnh)

68. Ứng dụng Tứ nhiếp pháp trong đời sống thường nhật (SC. Thích Nữ Diệu Hải)

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

76. Về tâm từ và rải tâm từ (SC. Thích Nữ Trung Tâm)

82. Hành vi tổ chức và Lý thuyết Trao đổi Lãnh đạo – Thành viên (LMX – Leader-Member Exchange Theory) trong một tổ chức (TS. Tạ Hoàng Giang, TS. Lê Thị Quỳnh Hảo, ThS. Tạ Thị Hoàng Hà)

86. Ứng dụng thiền Phật giáo trong việc chuyển hóa cảm xúc (ÐÐ. Thích Chánh Ðức)

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:
Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

CÁC TRANG LIÊN KẾT

     —

NHÌN LẠI VÀ TIẾP BƯỚC

VIDEO TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO SỐ 381

PHẬT GIÁO & THỜI ĐẠI

THƠ – TẢN VĂN 

THƠ – TRUYỆN NGẮN

THƠ – TRUYỆN NGẮN

DANH THẮNG

HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TIÊU BIỂU


Chủ tài khoản: Kênh Phật Sự Online

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank CN Kiên Giang

Tài khoản: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Tài khoản: 0071001053555

Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM