Việc gì làm rồi là xong

| 26/08/2014 | 0 Comments

Thiền sư Ajahn Brahmviec-gi-lam-roi-la-xong

Mùa mưa ở Thái Lan là từ tháng 7 cho đến tháng 10. Trong thời gian này, các vị tu sĩ ngừng đi du phương, gác qua mọi việc để chuyên chú vào việc học tập và hành thiền. Quãng thời gian ấy được gọi là Vassa, An cư mùa mưa.

Cách đây một vài năm, ờ miền Nam Thái Lan, một vị viện chủ đang xây dựng một ngôi điện mới trong tu viện ở trong rừng. Khi mùa An cư đến, ngài ngưng công trình và cho thợ thuyền nghỉ việc. Đây là lúc để tu viện có được sự yên tĩnh.

Vài hôm sau có một vị khách đến nhìn thấy ngôi điện đang xây dựng dang dở, ông ta hỏi thầy viện chủ khi nào ngôi điện mới xong. Vị tu sĩ già đáp: “Xong rồi”.

Vị khách ngạc nhiên hỏi, “Thưa thầy, thấy nói thế nghĩa là sao? Ngôi điện chưa có mái. Cũng chưa có cửa lớn, cửa sổ gì cả. Gỗ và xi-măng còn để ngổn ngang. Thầy định để như vậy luôn hay sao? Vì sao thầy nói là đã xong?”.

Vị tu sĩ già mỉm cười và đáp một cách từ tốn, “Việc gì làm rồi là xong”, và cáo từ vị khách để đi ngồi thiền.

Đó là cách duy nhất để có được mùa an cư hay mùa yên tĩnh. Còn không thì công việc của chúng ta không bao giờ xong.

Trần Ngọc Bảo dịch từ Who Odered This Truckload of Dung?

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 62 Vu lan

(Visited 255 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Ajahn Brahm, Thiền, Trần Ngọc Bảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *