Vipassana và sự thay đổi trong xã hội

| 12/11/2014 | 0 Comments

THIỀN TUỆ (Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 66)

Việc thay đổi xã hội phải bắt đầu từ cá nhân. Thay đổi xã hội thì không thể hoàn toàn dựa vào thuyết giảng giáo lý. Kỷ luật và hành vi đạo đức không thể áp đặt vào học sinh chỉ bằng sách vở. Người phạm tội không thể trở thành công dân tốt chỉ vì sợ bị trừng phạt…vipassana-su-thay-doi-xa-hoi

Vipassana là con đường đưa đến giải thoát khỏi đau khổ, nó loại trừ sự thèm muốn, chán ghét và vô minh vốn là căn nguyên của mọi khổ đau. Những người thực tập thiển Vipassana trút bỏ từ từ những căn nguyên gốc rễ của đau khổ và thoát khỏi những căng thẳng cố hữu để sống một cuộc sống an lạc, lành mạnh và hữu dụng.

Chương trình Vipassana 10 ngày cho tù nhân và ban quản giáo được đưa vào nhiều nơi tại Ấn Độ cũng như tại Mỹ, Anh, Tân tây lan, Đài Loan và Nepal. Có hai trung tâm thiền Vipassana tại những nhà tù Ấn Độ, nơi có hơn 10.000 tù nhân đã tham dự những khóa thiền. Khởi nguồn cái ý tưởng độc đáo này nảy sinh đầu tiên vào năm 1975- 1977 tại kháo thiền Vipassana trong trại tù trung ương Jaipur và Học viện Cảnh sát  Jaipur. Hai thập niên sau,  việc đó được phát triển thở thành khóa thiền đông đảo với hơn 1.000 tù nhân tại hà tù lớn nhất Ấn Độ, trại tù trung ương Tibar tại New Delhi. Sự hiện diện ngoại hậng này được thu hình  trong cuốn phim  Thiền Vipassana trong lúc ở tù (Doing time, Doing Vipassana)

Tại Mỹ, Vipassana được thêm vào chương trình cải huấn tại Seattle từ năm 1977 đến năm 2000 thì chấm dứt. Nhờ những thành quả khích lệ trong những khóa thiền 10 ngày tại NRF, vào năm 2002, Viện Y tế Quốc gia đã cấp cho Trường Đại học Washington một trợ cấp ba năm để nghiên cứu về ảnh hưởng lâu dài của thiền Vipassana đối với tù nhân bị nghiện ma túy. Hai khóa thiền Vipassana cũng đã được tổ chức tại trại tù San Francisco.

Cuộc đời công chức của Sayagi U Ba Khin, thầy của thiền sư Goenka, là một thí dụ đáng chú ý. Là Bộ trưởng của nhiều bộ tại Liên bang Miến Điện, Sayagi đặt nặng vấn đề nhiệm vụ, kỷ luật và đạo đức cho người dưới quyền bằng cách dạy Vipassana cho họ. hiệu năng gia tăng gấp bội, và tham nhũng hầu như không còn. Bộ Gia cư thuộc chính phủ Rajasthan cũng lột xác một cách tương tự. Maharahtra, một tiểu bang  nhiều kỷ nghệ nhất của Ấn Độ vào năm 1996, bắt đầu cho nhân viên, cứ 3 năm một lần, được nghỉ có lương để thực tập Vipassana, đó là cách giúp cho họ đồi phó với căng thẳng do áp lực công việc.

Hàng ngàn học sinh tại Ấn Độ được dạy cách thiền hơi thở là một lối thiền  tiên khởi của Vipassana. Cả phụ huynh lẫn giáo chức báo cáo việc tập trung tư tưởng, và giảm thiểu vấn đề kỷ luật trong số những học sinh tham dự. Khóa thiền Vipassana cũng được tổ chức cho những người khuyết tật, gồm cả người mù lòa và cùi hủi. Những chương trình  khác nhắm vào  những người nghiện hút, trẻ em không nhà, sinh viên và các giám đốc thương nghiệp.

Những thí sinh này chon thấy việc thay đổi xã hội phải bắt đầu từ hoàn toàn dựa vào thuyết giảng và giáo lý. Kỷ luật và hành vi đạo đức không thể áp đặt vào học sinh chỉ bằng sách vở. Người phạm tội không  thể trở thành công dân tốt chỉ vì sợ bị trừng phạt. Lịch sử đã chứng minh sự thất bại của những giải pháp này.

Cá nhân là chủ yếu. Mỗi người phải được đối xử  bằng tình thương  và từ tâm. Mỗi người phải được huấn luyện  để cải thiện – không phải bằng sự bắt buộc phải tuân theo giới luật đạo đức, nhưng  bằng cách  phát sinh lòng mong muốn chân thật để thay đổi. Con người phải được chì dạy cách tìm hiểu  bản tính thật của mình, để bắt đầu đường lối có thể mang lại thay đổi và đưa đến việc  trong sạch hóa tâm hồn. Đây là sự thay đổi sẽ tồn tại lâu dài.■

(Visited 186 times, 1 visits today)

Tags: , , , ,

Category: Thiền, Thiền Tuệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *