Dịu dàng như cây (SC. Thích Nữ Tuệ Anh)

Cây cho chúng ta sự sống. Với chim muông, cây là mái nhà. Với sâu...

Giá trị lời Phật dạy trong việc bảo vệ môi trường (SC. Thích Nữ Tịnh Trí)

Đức Phật đã hiện hữu trên cuộc đời này cách đây hơn 2.600 năm. Những...

Phật giáo bàn về quan niệm bảo vệ môi trường (ĐĐ. Thích Quảng Lâm)

Phật giáo không chỉ chủ trương từ bi đối với con người, tôn trọng đối...

Ứng xử của Tỳ kheo đối với môi trường theo Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc (SC. Thích Nữ Hạnh Từ)

DẪN NHẬP Nhân loại đang đối mặt với vô vàn vấn nạn về môi trường....

Môi trường là sự sống của nhân loại (TT.TS Thích Phước Đạt)

Đại dịch Covid-19 xảy ra toàn cầu vừa qua phần nào minh chứng môi trường...