Thơ ca Vũ Hoàng Chương về Bồ tát Thích Quảng Đức (Võ Quốc Việt)

Vũ Hoàng Chương vốn là một thi sĩ tiền chiến, nổi danh với “say và...

Phật Đản sinh qua cái nhìn của Thiền tông (Minh Trang)

Trầm hương xông ngát điện Sen nở Bụt hiện thân Pháp giới thành thanh tịnh...

Sự ra đời của Đức Phật qua một số bản Kinh Nikāya (Tịnh Đạo)

DẪN NHẬP Dưới gốc cây vô ưu, đấng tối tôn đản sanh trong loài người....

Giá trị tối thượng của sự kiện Đức Phật đản sinh (TT.TS Thích Phước Đạt)

“Vui thay Đức Phật đản sanh Vui thay giáo pháp cao minh Vui thay chúng...

DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2567 – DL.2023 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN (Hoà thượng Thích Thiện Nhơn)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ——————-   DIỄN VĂN PHẬT...

THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2567 CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GHPGVN (Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng) 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH —————— Hà Nội, ngày mùng...