Đối trị sân hận trong đời sống hiện đại (Võ Quốc Việt)

Tóm tắt: Cuộc sống hiện đại phân hóa với tốc độ diễn tiến ngày càng...

Quay về soi sáng chính mình (Chơn Thủy)

Thường chạy theo nhịp đời hối hả, liệu có phút giây nào chúng ta ngồi...

Hình tượng hoa sen trích từ kinh điển Phật giáo (ĐĐ. Thích Quảng Lâm)

Liên hoa (Padma), có tên khoa học là Nelumbo nucifera. Hoa sen là loại thực...