Mùa Vu lan báo hiếu – Suy nghĩ về đấng sinh thành (Ngộ Tự Chung)

Dẫn nhập Tại Việt Nam, rằm tháng bảy hàng năm là một trong những ngày...

Đạo hiếu trong Phật giáo và ca dao dân ca Nam Bộ (Võ Quốc Việt)

Tóm tắt: Trong kinh sách Phật giáo, đạo hiếu được bàn luận, giảng giải nhằm...

Vu Lan – Mùa hiếu hạnh lại về (Nguyệt Đông)

Tiết tháng bảy lại về, đất trời biến chuyển, những cơn mưa ngâu bắt đầu...

Lời Phật dạy về hạnh hiếu trong Kinh tạng Nikaya (ĐĐ. Thích Thiện Mãn)

Tóm tắt: Là người đệ tử Phật dù xuất gia hay tại gia, dù ở...

Vu Lan trong triết lý sống người Việt (TT.TS Thích Phước Đạt) 

CÔNG HẠNH LỄ VU LAN Không phải ngẫu nhiên khi đúc kết hành trình sinh...