Tâm xuân mừng đón Đức Di Lặc

| 08/02/2016 | 0 Comments

NGUYÊN AN

tam-xuan-mung-Di-LacNgười Phật tử Việt Nam chúng ta có tâm lý thích chiêm ngưỡng Đức Phật Di Lặc (Metteya) vào những ngày đầu xuân. Hình tượng Đức Phật Di Lặc hiền lành với nụ cười hoan hỷ tự tại luôn nở trên môi khiến ai nhìn vào cũng thấy lòng mình nhẹ ra, hiền thiện hơn, hoan hỷ hơn. Ngày đầu năm mới mà có được cảm giác hân hoan hiền thiện như vậy thì không gì tốt lành hơn, không gì ấn tượng hơn đối với niềm tin về lẽ sống chân thành hướng thiện của người con Phật. Người Phật tử sống nếp sống chân thật hiền lành, luôn luôn hoan hỷ với mọi người mọi loài nên đức tính của Phật Di Lặc vốn có trong họ, gặp Ngài, lòng họ càng hiền thiện hơn, càng hoan hỷ hơn là vậy.

Niềm tin về lẽ sống hoan hỷ hướng thiện của người Phật tử cũng là dấu hiệu báo trước Đức Di Lặc sẽ xuất hiện. Trong Kinh tạng Nguyên thủy, Đức Phật xác tín với chúng ta rằng chính nếp sống hiền lương hướng thiện của loài người là cơ sở vững chắc để chào đón Đức Di Lặc giáng sinh trên cõi đời. Bản kinh Chuyển luân Sư tử hống, Trường Bộ, đề cập nhân duyên Đức Di Lặc ra đời nói rằng khác với Đức Thích ca Mâu Ni giáng sanh giữa cuộc đời đầy ô trược, lòng người còn nhiều rối ren, Đức Di Lặc chỉ xuất hiện vào lúc loài người có đời sống đạo đức hướng thượng, lòng người đổ đầy nhân ái, từ bỏ ác pháp và sống theo thiện pháp. Như vậy, Phật Di Lặc là biểu trưng của nếp sống đạo đức hỷ lạc, thuần lương, thánh thiện. Nói khác đi, muốn cho cuộc sống được thảnh thơi an lạc, muốn được chào đón Đức Di Lặc giáng trần, thì con người phải sống hiền lương, hoan hỷ, lòng người phải hướng thiện.

Bản kinh cũng lưu lời Phật nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc hay khổ đau của nhân thế là hoàn toàn tùy thuộc vào lối sống quý trọng đạo đức hay bất chấp đạo đức của con người. Theo lời Phật, nếu con người cứ xem thường điều ác, cứ sống với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì càng ngày khổ đau càng gia tăng kịch liệt và tuổi thọ càng giảm thiểu đáng sợ, đến một độ thọ mạng của loài người chỉ có mười năm và lúc ấy mọi người sống ở trên đời chỉ chực tàn sát lẫn nhau. Chỉ khi nào loài người nhận thức rõ mối nguy hại của đời sống làm ác, khởi tâm nuôi dưỡng điều lành điều thiện, sống hiếu kính cha mẹ, quý trọng đức hạnh sa-môn, tuân thủ thiện pháp thì bấy giờ các nguy cơ khổ đau mới được khắc phục và tuổi thọ bắt đầu có dấu hiệu gia tăng trở lại. Khi con người biết quý trọng điều thiện và nỗ lực theo thiện pháp thì bấy giờ cuộc sống càng lúc càng hạnh phúc hơn và cũng nhờ đó mà sắc đẹp và tuổi thọ loài người tiếp tục được tăng thịnh. Do được xác tín bởi cuộc sống an lạc, sự tăng thịnh về sắc đẹp và thọ mạng mà hết thế hệ này đến thế hệ khác, loài người không ngừng nỗ lực sống theo thiện pháp và khuyến khích nếp sống thực hành thiện pháp. Kết quả là sắc đẹp và tuổi thọ loài người đạt đến cực thịnh, cuộc sống đổ đầy hạnh phúc, gia đình đầm ấm vui vầy, xứ sở trở nên thái bình thịnh vượng, thế giới không còn cảnh chiến tranh xâm lăng lẫn nhau.

Như vậy, nhờ nhận ra sự nguy hại của lối sống bất thiện để từ bỏ, nhờ thấy rõ sự lợi lạc của nếp sống hiền thiện để nỗ lực theo đuổi mà càng lúc con người càng trở nên hoan hỷ hiền lành, đời sống gặp nhiều may mắn an lạc, thế giới loài người dần dần đạt đến cực thịnh. Đến khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi thì bấy giờ Đức Di Lặc sẽ ra đời và thuyết pháp, khiến cho mọi người đều hưởng được hạnh phúc an lạc trong giáo pháp giải thoát. Những lời dạy sau đây của Đức Phật (1) nói cho chúng ta biết về nguy cơ của lối sống làm ác dẫn đển sắc đẹp và tuổi thọ giảm thiểu, sự lợi ích của nếp sống hướng thiện khiến sắc đẹp và tuổi thọ tăng trưởng và nhân duyên cùng thời điểm Đức Di Lặc giáng sinh:

“Này các Tỳ kheo, đến một thời kỳ, do nhân làm ac hạnh, tuổi thọ loài người chỉ có mười tuổi. Khi tuổi thọ loài người chỉ có mười tuổi, các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Khi loài người tuổi thọ chỉ có mười tuổi, đao trượng khởi lên trong bảy ngày, trong thời gian ấy, họ xem nhau như loài thú, đao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ. Với đao kiếm sắc bén ấy, họ tàn hại mạng nhau, xem nhau như loài thú. Này các Tỳ kheo giữa các loài hữu tình ấy, một số suy nghĩ: “Chúng ta chớ giết ai; mong đừng ai giết chúng ta. Chúng ta hãy đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay kẽ núi và sống với rễ và trái cây”. Họ đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay kẽ núi và sống với rễ và trái cây. Một thời gian sau họ từ kẽ núi đi ra, ôm lấy nhau, cùng nhau an ủi, khoan khoái nói với nhau: “Sung sướng thay được được thấy bàn còn sống! Sung sướng thay được thấy bạn còn sống!”. Này các Tỷ-kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ: “Vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp nên bà con chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy làm điều thiện. Chúng ta làm điều thiện như thế nào? Chúng ta chớ có sát sanh. Đó là điều thiện chúng ta có thể làm”. “Chúng ta sẽ không sát sanh”, đó là điều thiện họ làm. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thình. Vì tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh, nên tuổi thọ loài người chỉ có mười tuổi nhưng con của họ, thọ đến hai mươi tuổi.

Này các tỷ-kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ: “Chúng ta nhờ hành thiện pháp làm nhân, nên tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vậy chúng ta hãy làm việc thiện nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy gìn giữ không sát sanh, gìn giữ không lấy của không cho, gìn giữ không làm các tà hạnh, gìn giữ không nói láo, gìn giữ không nói lời hai lưỡi, gìn giữ không ác khẩu, gìn giữ không nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, từ bỏ sân, từbỏ tà kiến, từ bỏ ba pháp tức là phi phúc dục, phi lý tham và tà kiến. Chúng ta hãy hiếu kính cha mẹ, hiếu kính cha, kính lễ các vị Sa môn, Bà-la-môn, cung kính các vị cầm đầu trong gia đình. Chúng ta hãy thực hành thiện pháp ấy”.

Họ hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, kính lễ các vị Sa môn, Bà-la-môn, cung kính các vị cầm đầu ở trong gia đình, họ thực hành thiện pháp này. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ tăng thịnh,sắc đẹp tăng thịnh. Vì tuổi thọ họ tăng thịnh và sắc đẹp tăng thịnh, tuổi thọ loài người đến hai mươi tuổi và các người con sẽ lên đến bốn mươi tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến bốn mươi tuổi và các người con sẽ lên đến tám mươi tuổi. tuổi thọ loài người lên đến tám mươi tuổi và các người con sẽ lên đến một trăm sáu mươi tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến một trăm sáu mươi tuổi và các người con sẽ lên đến ba trăm hai mươi tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến ba trăm hai mươi tuổi và các người con sẽ lên đến sáu trăm bốn mươi tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến sáu trăm bốn mươi tuổi và các con sẽ lên đến hai ngàn tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến hai ngàn tuổi và các người con sẽ lên đến bốn ngàn tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến bốn ngàn tuổi và các người con sẽ lên đến tám ngàn tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến tám ngàn tuổi và các con sẽ lên đến hai vạn tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến hai vạn tuổi và các người con sẽ lên đến bốn vạn tuổi. tuổi thọ loài người lên đến bốn vạn tuổi và các người con sẽ lên tám vạn tuổi.

Này các Tỷ-kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi, có Thế Tôn tên là Metteya sẽ ra đời, là vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn; như Ta nay sanh ra ở đời này, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Mịnh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Vị này tự mình biết, chứng, và tuyên thuyết quả đất này, gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giơi, thế giới này với Sa môn, Bà-la-môn, loài Trời và loài Người. Vị này sẽ thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa lý văn tự đầy đủ và tuyên thuyết đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Vị này sẽ có khoảng vài ngàn vị Tỷ-kheo Tăng đoàn; như Ta hiện nay có khoảng vài trăm vị Tỷ-kheo Tăng đoàn vậy”.
Trong không khí nhẹ nhàng của những ngày đầu xuân, nhẩm đọc và chiêm nghiệm những lời huyền ký của Đức Thích –ca Mâu-ni về nhân duyên giáng sinh của Đức Di Lặc, người con Phật chúng ta càng hân hoan tin tưởng hơn về nếp sống chân chánh hướng thiện của mình, một nếp sống vừa mang lại cho chúng ta và mọi người khác nhiều lợi ích an lạc vừa góp phần vào nhân duyên chào đón Đức Di Lặc giáng sinh ở trên cõi đời này. Mong thay!■
Chú thích:
1. Kinh Chuyển luân Sư tử hống, Trường Bộ.

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 98-99 xuân

(Visited 192 times, 1 visits today)

Tags: , , ,

Category: Nguyên An, Văn Hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *