Số 3 – Phật Đản

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 3

TRONG SỐ NÀY

 Thư tòa soạnTap chi VHP so 3

Những Biểu Tượng Đầu Tiên về Đức Phật, Trần Tuệ Nhẫn dịch

Thái Tử Gotama Xuất Gia, HT. Thích Minh Châu

Đức Phật và Câu Chuyện của Con Tôi, Cao Huy Thuần

Nepal – Quê Hương của Đức Phật, Nhất Thanh – Thích Nguyên Hiền

Những Gì Trong Gia Sản Văn Hoá Việt Nam Có Thể Đóng Góp Cho Nền Hoà Bình và An Vui Trên Thế Giới, (tt) HT. Thích Nhất Hạnh

Tìm Lại Dấu Tích Quốc Tự Giác Hoàng, Trần Đình Sơn

Đóng Góp của Phật Giáo Vào Việc Xây Dựng Một Nền Văn Hoá Hoà Giải, Trần Trung Phương

Mà Còn Trần Gian Thế ?”, BS Đỗ Hồng Ngọc

Chất Lượng của Đời Sống, Nguyễn Thế Đăng

Người Có Đầy Đủ Đạo Đức Là Người Có Tài Sản Lớn, Đặng Đức Trọng

Về Căn Cứ Vật Chất của Ý Thức, Nguyễn Đăng Trung

Phật Giáo Việt Nam với Tinh Thần Vô Uý Cứu Dân, Nguyễn Đắc Xuân

Có Một Mùa Phật Đản Giữa Sai Gon, Nguyễn Phước Kiên Cường

Phật Đản Huế – Một Dòng Thơ An Lạc, Thái Kim Lan

Tản Mạn Quanh Thị Trường Sách Đang Nóng, Giao Hưởng

Đi Giữa Cõi Sen Hồng, Phan Nhật Chiêu

Hoa Hậu Đoàn Thị Kim Hồng “Nhờ Tập Thiền

Hướng Dẫn Thiền Căn Bản, CS. Nguyên Giác dịch

Tìm Hiểu Bản Chất Khổ Đau, Sumedho – Susanta Nguyễn dịch