Số 4

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 4

Tap Chi Van Hoa Phat Giao So 4                                                TRONG SỐ NÀY

01. Tim Sen Trong Biển Lửa, Trần Trung Phượng

02. Chỗ Người Ngồi: Một Thiên Thu Tuyệt Tác, Ký Ức Về Bồ Tát Quảng Đức

03. Lửa Đỏ Trong Tim (Hồi ký của GSTS Triết Học Thái Kim Lan)

04. Đức Phật Thích Ca, lịch sử của một con người, HT. Thích Minh Châu

05. Thiền Quán Là Gì? Thiền sư Ajahna Chan trả lời những câu hỏi về Thiền

06. Tháp Bảo Thiên, Nguyễn Lâm

07. Vấn Đề Hội Nhập Văn Hoá Phật Giáo tại Thuận Hoá, Nguyên Anh

08. Phật Pháp Văn, hiện thân của người mẹ Việt, Thích Thanh Thắng

09. Dấu Ấn Phật Giáo trên những nẻo đường Trung Hoa, Trần Đức Tuấn

10. Sự Thành Đạt, Nguyễn Nhàn Cát Đằng

11. Nhân Quả, Nguyễn Đăng Trung

12. Vấn Đề Con Người Trong Phát Triển và Hội Nhập Kinh Tế Thế Giới, Nguyễn Cẩn

13. Phật Giáo, Chất Men Thúc Đẩy Lòng Hướng Thiện của Con Người (Bạch Tuyết)

14. Thơ Thiền Lý – Trần In Trên Giấy Dó, Hoàng Độ

15. Thơ Thiền Việt Nam, Một Con ĐườngTiếp Cận với Văn Hoá Trong Quá Khứ, Lê Mạnh Thát

16. Vền Bản Dịch “Lượng Tử và Hoa Sen”, Nguyễn Văn Nhật

17. Pháp Thở Đơn Giản

18. Tâm Lý Phật Giáo trong Tây Du ký, HT. Thích Thiện Siêu

19. Con Đường Đậu Phụ, Chân Phương

20. Thiếu Nữ Tràng An, Nam Quốc

21. Thương Quá Chùa Quê, Đăng Tâm

22. Tinh Thần Vô Trước Trong Kinh Phật, Duy Thức