Đại đức Thích Huệ Tài – Trưởng ban Kinh tế Tài Chánh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Bửu Khánh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

Đại đức Thích Huệ Tài – Trưởng ban Kinh tế Tài Chánh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Bửu Khánh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

Trả lời