Thơ – Cái thấy và cái thương

 

Công phu sớm

Thoảng hương mai chiếu thủy

 

Lời kinh thơm

Thân – khẩu – ý sáng bừng

 

Bỗng thấy lạ…

Thấy cái chưa hề thấy

 

Bỗng thấy thương…

Thương cái khó mà thương

 

Cái thấy lạ…

Cũng từ đôi mắt ấy

 

Cái thương sâu…

Cũng ở trái tim này.

LÊ ĐÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *