Thơ – Chùa quê chiều cuối năm (Nguyễn Quỳnh Anh)

Cuối năm về với chùa quê,

Bỏ ngoài kia những bộn bề thế gian.

Tháp chiều ngả bóng miên man,

Chẳng bận đa sự đa đoan kiếp người.

 

Miếng trầu nồng ấm vị vôi,

Thinh không chuông đổ chơi vơi gió chiều.

Mõ khua gầy rạc cô liêu,

Câu kinh tiếng kệ bao điều từ bi.

 

Làm lành, lánh tham sân si,

Sông mê bờ giác, người đi nẻo nào.

Sư già quét lá lao xao,

Hương trầm lãng đãng bay vào hanh hao.

 

Hậu liêu vẫn tiếng chào mào,

Bên thềm bất chợt nụ đào gọi xuân.

Nguyễn Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *