Dưới tán cây bồ đề (Tôn Nữ Mỹ Hạnh)


Tôn Nữ Mỹ Hạnh

—————-

Vườn thiền tìm giấc mơ xưa

Lá bồ đề rụng bao mùa vẫn xanh

Nhớ Người dâu bể ngàn năm

Mỗi bước chân – đóa sen hồng nở hoa.

Long lanh từng hạt sương sa

Sớm mai chim hót bài ca nhiệm mầu

Chuông chùa thơm ngát hoa ngâu

Dòng sông tỉnh thức từ đâu quay về.

Chắp tay dưới cội Bồ đề

Mới hay cõi tạm bùa mê lạ gì

Tay Người gieo hạt từ bi

Thân tâm an lạc, sân si thường tình.

Đọc thầm Bát Nhã Tâm Kinh

Nghe hương nguyệt quế quanh mình thoảng bay

Muốn làm ngọn cỏ đêm nay

Trăng soi bóng nước thơm bài Pháp Hoa.

Thân còn giữa cõi ta bà

Nén tâm hương có nở hoa một ngày

Nguyện làm hạt ngọc sương mai

Theo chân Người suốt dặm dài phong sương.

Dưới tán cây bồ đề (Tôn Nữ Mỹ Hạnh)

Trả lời