Hương kinh chiều (Nhật Quang)


Nhật Quang

—————-

Chuông chiều gió nhẹ xa đưa

Hương kinh thoảng quyện ngàn xưa vọng thề

Tâm an thức tỉnh vườn mê

Hồn hoang một kiếp quay về chốn đây

Chuông chùa vang vọng chân mây

Hồn mơ phiêu lãng ngất ngây Niết bàn

Cõi trần nghiệp chướng nặng mang

Hương kinh cứu rỗi, đạo tràng thương yêu

Chắp tay khấn Phật huyền siêu

Xa bờ ảo mộng…về miền tịnh tâm

Sân si, mê đắm tội trần

Kinh chiều sám hối, mong ngần thứ tha

Thơm hương giới hạnh ngát xa

Thắm hoa đạo đức chan hòa chân như

Tâm lành thanh khiết dưỡng tu

Làu thông Phật pháp kinh thư soi đàng.

Hương kinh ngời ánh đạo vàng

Về nương bóng Phật nhẹ nhàng thân tâm.

Hương kinh chiều (Nhật Quang)

Trả lời