Sắc không (Tâm Trung)


Tâm Trung

—————-

Hiểu sự đời sắc tức thị không

Bình thản mắt xanh ngắm cuộc hồng

Năm uẩn chất chồng bao khổ lụy

Hơi thở tàn tứ đại giai không!

Uống pháp vị thị phi phủi bỏ

Ngẫm chữ “Không” thấu lý viên dung

Bước chân trần qua từng ngõ nhỏ

Mỗi sớm nhận cho bát cơm đầy…

Giải thoát phục nhuốm vàng nắng hạ

Gió lộng chéo y hóa chiếc buồm

Vượt sông mê thuyền về bến giác

Mái chèo khua sắc sắc không không!

Sắc không (Tâm Trung)

Trả lời