Nhân quả công bằng (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

Thích Nữ Diệu Hoa

————-

Tử tế thường ta sẽ được an nhiên

Không buồn khổ hay muộn phiền quấy nhiễu

Lương thiện tánh như ánh trăng huyền diệu

Xua bóng đêm rọi chiếu khắp vùng trời

Thanh tịnh lòng nhủ dạ chớ buông lơi

Luôn chánh niệm thì một đời giải thoát

Bằng giải đãi nghiệp chướng vây hàng loạt

Mệt mỏi thêm nếu đã trót gieo sầu

Nhân quả thì không tránh khỏi được đâu

Từ muôn thuở trồng bầu không gặt táo

Ươm bí đỏ chẳng ra dừa lúa gạo

Lẽ đương nhiên vì cáo chẳng sanh mèo

Phật dạy rồi tinh tấn gắng hành theo

Tâm độ lượng giàu hay nghèo rõ biết

Học người trí đúng sai cần phân biệt

Tựa loài sen thanh khiết giữa ao sình

Nơi cửa thiền thư thái mở trang kinh

Sống tỉnh thức sống yên bình hỷ xả

Tâm tĩnh lặng ý lành an lạc quá

Nhắc nhở nhau luật nhân quả công bằng.

Nhân quả công bằng (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

Trả lời