Ánh mắt tỏa niềm tin (Lê Đức Đồng)

Giữa bộn bề cuộc sống

Chốn dòng đời ngược xuôi

Niềm tin luôn lan tỏa

Trong veo ánh mắt cười…

Ta tự tin tâm mình

Lặng thầm bao việc nghĩa.

Ta tự biết lòng mình

Hiểu tiếng đời thấm thía…

Khi gieo điều nhân ái

Ta gặt vạn niềm vui !

Khi gieo lời yêu mến

Ta giàu thêm tiếng cười…

Khi gieo mầm thiện nguyện

Tự tâm mình thảnh thơi !

Tự tâm mình hạnh phúc

Bình yên trong cõi đời…

Khi từ bi, hỉ xả

Cho, ta nhận rất nhiều !

Nhận cõi lòng thanh thản

Nhận ngọt lành thương yêu…

Hãy tin vào nhân quả

“Ở hiền thì gặp lành”

Hãy tin vào cuộc sống

Tỏa suốt mùa sắc xanh…

Ánh mắt tỏa niềm tin (Lê Đức Đồng)

Trả lời