Ta còn mãi nợ (Lê Lam Hồng)


Lê Lam Hồng
—————

Ta còn nợ với câu ca

Lời khuyên dạy của ông cha, ân cần.

“Thương người như thể thương thân”

Lời xưa thao thức, mới gần đâu đây…

Ta còn nợ với hàng cây

Tỏa xanh bóng mát những ngày vô tư.

Trái ngon trái ngọt đầu mùa

Mồ hôi đắng mặn đôi bờ tháng năm…

Ta còn nợ với trăng rằm

Thuở hàn vi ấy, thì thầm trăng lên…

Phố đông rừng rực ánh đèn

Vầng trăng như thể chẳng quen bao giờ!

Ta còn nợ với cơn mưa

Dòng sông nước chảy lơ thơ chân cầu.

Nợ ai, ánh mắt buổi đầu

Nợ hàng cau với giàn trầu chốn quê…

Ta còn nợ với câu thề

Bao người ngã xuống cũng vì quê hương! 

Ta còn mãi nợ (Lê Lam Hồng)

Trả lời