Lạy mẹ Tổ Quốc (Đinh Hạ)


Đinh Hạ
—————

Mẹ ngồi bậu cửa ngó ra

Ngóng đàn con buổi theo cha chưa về

Dở dang giấc mộng phu thê

Bên thềm lục địa sóng đè nỗi đau

Đứa nào chìm khuất biển sâu

Loi thoi mộ gió bạc đầu nhớ thương

Đòn tre bó chiếu lên đường

Nghìn năm bóng giặc chập chờn khơi xa

Đứa nào máu thắm Trường Sa

Tuổi tên còn với Gạc Ma, Sinh Tồn

Đứa nào nằm lại Trường Sơn

Nhớ thương hóa ngọn khói thơm cuối trời

Đứa nào vẫn tuổi đôi mươi

Đất ngoài Tổ quốc dâng đời tuổi xanh

Đứa nào hát khúc quân hành

Hóa làn mây trắng bên thành Vị Xuyên

Mẹ ơi ! Đất nước chưa yên

Thương người lủi thủi bên hiên ngóng chờ

Bao giờ cho đến bao giờ

Về nghe mẹ hát cánh cò… lời ru.

Lạy mẹ Tổ Quốc (Đinh Hạ)

Trả lời