Thuyền tâm (Khánh Hạ)

Khánh Hạ
—————-

Chở Ta-bà trên chiếc thuyền độc mộc

Vai mang một khối đề huề có-không 

Dòng trôi theo sóng ba đào

Nước xuôi thuyền tới vững chèo bền tay.

Quải túi trần dặm dài rát mỏi

Đá sỏi nhiều bước nghẹn chông chênh 

Mây lênh đênh cuộc duyên trần trôi bạt

Ngàn muôn lối cứ mãi thong dong.

Mỗi sát na đi đến diệu huyền 

Trong chúng ta hiện diện khắp cùng

Có ra đi để còn tìm lại

Tâm mình là Phật chứ không hai !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *