Ru con qua tuổi dại khờ (Bình An)

Bình An
————–

Ầu ơ cánh võng mẹ đưa

Êm êm tiếng gió ru vừa giấc ngoan

Tiếng ru đượm nắng trưa vàng

Chan cơn mưa ướt mịn giàn mồng tơi

Con đà qua tuổi nằm nôi

Lời ru hòa với nhịp đời mẹ đưa

À ơi… khúc hát bốn mùa

Già bao năm tháng vẫn vừa thương yêu

Chắt từ dâu bể cuộc người

Lời ru của mẹ chưa thôi ấm nồng

Theo con chín núi mười sông

Sợ không chắn nổi gió giông cuộc đời

Lời ru khoan nhặt à ơi

Ủ hơi ấm lúc ngoài trời gió mưa

Mong con qua tuổi dại khờ

Đá mềm chân cứng giữa bờ nhân gian…