Thơ (Thầy trao – Thích Pháp Trí)

Con về nương bóng Phật Ðà,

Người Thầy vĩ đại bao la suối nguồn.

Lời tỉnh thức giọt ngân chuông,

Giác tâm khai mở xả buông oán hờn.

 

Tứ vô lượng,pháp quy chơn,

Vị tha,bình đẳng… linh sơn ấn truyền.

Bao thế kỷ, ngát hương liên,

Mạch nguồn tuệ giác uyên nguyên ý Thầy.

Thích Pháp Trí

One thought on “Thơ (Thầy trao – Thích Pháp Trí)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *