Thơ – Một thoáng áo nâu (Nguyễn Thánh Ngã)

[voice]

Vầng trăng tháng Bảy long lanh
Sương rơi vai áo thiền hành thâm sâu
Đi trong bão táp càng lâu
Nhận ra một thoáng áo nâu ngọt ngào!

Mẹ cha ơn tựa non cao
Nghe lời Phật dạy, đêm thao thức tìm
Đốt nhang thắp cõi lặng im
Phù vân một cuộc nổi chìm trăm năm

Nghiêng đêm quỳ dưới trăng rằm
Lời kinh báo hiếu thâm trầm thoảng đưa
Nhớ lời Tôn giả khi xưa
Tiếng chuông còn vọng bên chùa sắc không

Giờ con cài một đóa hồng
Áo nâu hạnh nguyện thắp lòng đầy vơi
Mẹ theo cánh hạc về trời
Con còn ở lại một đời nhớ thương…

Cầu trên chư Phật mười phương
Tâm sen một đóa cúng dường vầng trăng
Mẹ cha nương bóng hoa đăng
Hạt mưa quốc độ ví bằng trăm sông…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *