Thơ – Con ruồi và ong ruồi (Hòa thượng Thích Thanh Hùng)

[voice]

Con ruồi nói với ong ruồi
Hai ta cùng giống thân ruồi như nhau

Người sao phân biệt thấp cao
Kẻ nuôi người đập mầy tao vui buồn

Xem ra nhân quả in khuôn
Quán trong sâu thẳm nhận tuồng trắng đen

Rõ phân quý tiện sang hèn
Đường đi lối sống lại chen nặng lời

Hằng ngày em (con ruồi) đến bẩn nhơ
Ăn chung ngủ ở bên bờ tanh hôi

Đem mầm gây bệnh lôi thôi
Hận sâu như giếng oán trồi núi cao…

Còn anh (ong ruồi) sống nhẹ thanh tao
Hoa tươi lấy mật ngọt ngào sắc nguyên

Đem vui dinh dưỡng thêm tiền
Sống yên lành bịnh khắp miền tôn vinh…

Cuộc đời thanh trọc phân minh
Ăn sao ở vậy hại mình trách ai

Nhớ rằng xấu tốt cong ngay
Hình theo bóng rõ… đúng sai an bày

Gương soi thiện ác xưa nay
Mảy lông chẳng lọt… thiện tai! Nhớ giùm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *