Thượng tọa Thích Thiện Nhựt – Ủy viên TT BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện An Minh, Trụ trì chùa Thạnh An.

Thượng tọa Thích Thiện Nhựt – Ủy viên TT BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện An Minh, Trụ trì chùa Thạnh An.

Trả lời