Thơ – Chỉ tình thương ở lại (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

Mỗi ngày nuôi dưỡng từ bi,
Và thêm rộng lượng, tức thì sống vui.
Sẽ không có cảnh ngậm ngùi,
Oán thù sân hận dần lui khỏi liền.

Giàu lòng từ ái đời yên,
Sầu vơi khổ dứ,t ưu phiền cũng tan.
Hiền cho hạnh phúc ngập tràn,
Ươm mầm lương thiện phước đan quả lành.

Kiếp người như gió thoảng nhanh,
Thong dong tĩnh tại, tu hành giữ thân.
Nguyện xa điều ác không gần,
Bao dung hỷ xả, gieo nhân Bồ đề.

Từng giờ vượt thoát bờ mê,
Tỉnh tâm giác ngộ tìm về Chân như.
Phàm phu tật xấu đoạn trừ,
Tình thương ở lại, buông thư trí nhàn.

SC. Thích Nữ Diệu Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *