Hương từ còn mãi (Minh Tâm)

Minh Tâm
———————

Đóa Từ bi tỏa ngát hương

Từ cây Trí huệ, vô thường bỏ quên!

Sông Mê vẫn chảy êm đềm

Thế gian ngụp lặn ngày đêm luân hồi.

Đau thương chồng chất nơi nơi

Từ bi hóa chiếc thuyền bơi ngược dòng

Vớt chúng sinh giữa nước ròng

Cứu bao kiếp khổ long đong sáu đường.

Vị tha ban rải tình thương

Chỉ đường dẫn lối hồi hương Niết bàn

Thuyền Bát nhã vượt trường giang

Bờ kia sen nở muôn vàn tinh khôi.

Gốc cây Trí huệ Phật ngồi

Đóa Từ bi mãi rạng ngời xưa sau

Câu chân kinh gắng thuộc làu

Ban vui cứu khổ cùng nhau xây đời.

Hương từ lan tỏa muôn nơi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *