Chùa Việt Nam (Nguyễn Thánh Ngã)

Nguyễn Thánh Ngã
————

Tôi đã đi nhiều chùa thế giới

Tôi đã về nhiều chùa Việt Nam

Nhưng mái chùa hình trái tim Quảng Đức

Tôi chưa đến được bao giờ…

Tôi hình dung

Mái chùa rực rỡ

Được thắp bằng tuệ giác Như Lai

Soi sáng đức từ bi

Và năng lượng dũng cảm

Ôi đức dũng của Thánh Tăng

Đã làm trang nghiêm Giáo hội

Như hoa sen nở trong đêm tối

Hương pháp bay khắp trời…

Những mái chùa Việt Nam

Nét cong dáng rồng

Nét thanh dáng hạc

Mỗi sớm tối vang lên lời Phật

“Đừng làm các việc ác

Hãy làm mọi điều lành”!

Đó là gốc rễ 

Mỗi loài cây cắm xuống đất sâu

Huống chi tôi

Kẻ đứng dậy làm người…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *