Ngộ (Huy Linh)

Huy Linh
————

Ta làm viên cuội sân chùa 

trăm năm thế sự vẫn chưa Niết bàn 

chúng sinh trong cõi lầm than 

tựa như chiếc lá thu tàn đó thôi 

hữu duyên hạnh ngộ với đời 

uống sương tuế nguyệt ngộ lời chân kinh 

sống là tử, thác là sinh 

tiếng chuông phổ độ hữu hình vô thanh 

nhang trầm rót giữa tàn canh 

Phật quang sáng cả liễu mành ao thu 

hoa đèn lay lắt thực hư 

sư ông thiền tọa chân tu rạng ngời 

trà thơm đựng ánh sao rơi 

nhân sinh thế tục thoảng trôi nhẹ nhàng!