TT. Thích Huệ Vinh – Trụ trì chùa Quan Âm, số 48 sư Vạn Hạnh, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

TT. Thích Huệ Vinh –  Trụ trì chùa Quan Âm, số 48 sư Vạn Hạnh, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Trả lời