Tuệ tâm (Kim Loan)

Kim Loan
——————

Lợi danh chiếc bóng thoảng qua 

Chỉ là giấc mộng ta bà điêu linh 

Ta say quên cuộc tử sinh 

Đồng hoang cô độc hỏi mình tỉnh chưa? 

Hiu hiu cát bụi gió lùa 

Nghe như rất khẽ chuông chùa vọng ngân

Khói mây rưng rức hương trầm

Ưu đàm thức giấc ngàn năm ngọc thiền

Người về từ cõi vô biên 

Tuệ tâm thơm ngát một miền chân như

Sen vàng lấp lánh kinh thư 

Khai thông trí huệ cõi tu nhiệm màu 

Mê lầm như giấc chiêm bao 

Hừng đông bờ giác ngạt ngào hoa tâm!