Tìm hiểu kho tàng văn hoá Phật giáo trong Kinh lá Buông tại An Giang (Hồ Đăng Khoa)

Tóm tắt: Kinh lá Buông của người Khmer được xem là một thư tịch cổ, là một trong những tài liệu quý hiếm của Phật giáo Nam Tông. Sự hình thành và phát triển kinh lá minh chứng cho loại hình kinh điển Phật giáo khởi nguồn từ Sri-Lanka. Kinh lá Buông nằm trong hệ thống kinh lá của Phật giáo Theravada ở Nam Á và Đông Nam Á. Bài viết này giới thiệu khái quát giá trị văn hóa Phật Giáo trong kinh lá Buông của người Khmer An Giang.